دوره جدید کنفرانس

NEW-CONF

Keynote

چاپ رایگان 10 مقاله برتر کنفرانس علمی پژوهشی ،ISI,SCOPUS
پشتیبانی و پرسش از کارشناسان
ارتباط 24 ساعته از طریق ایمیل و پیامک
09120125011
دانلود مجموعه مقالات یازدهمین دوره کنفرانس

11_book

عضویت در کمیته علمی و داوری کنفرانس

Committee

کمیته علمی همایش

Dr. Jamaleddin Shah Taheri

Professor

Faculty of Health, Department of Occupational Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Dr.Hassan Hashemi

Assistant Professor

Research Center for Health Sciences, Institute of
Health, Department of Environmental Health Engineering, School of Health,
Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

Dr.Esmaeil Mohammadnejad

Assistant Professor
 
Department of Medical-Surgical Nursing and Basic Sciences, School of Nursing & Midwifery
Tehran University of Medical Sciences 

Dr. Amir Hossein Mahavi

Professor

Tehran University of Medical Sciences, School of Public Health, Department of Environmental Health Engineering, Tehran, Iran

Rajabali Hokmabadi 

faculty member of Bojnourd University of Medical Sciences 

Dr.Soleiman Mahjoub

Professor
of Biochemistry
Department of Clinical Biochemistry, School of Medicine
Cellular and Molecular Biology Research Center
Health Research Institute
Babol University of Medical Sciences 

Dr. Majid Sartipi

Assistant Professor

Health Promotion Research Center,
School of Public Health, Department of Epidemiology and  Bio-Statistics,  Deputy of Health Zahedan  University of Medical Sciences, Iran.

Dr.Davood Mansury

Assistant Professor
of Medical Bacteriology
Department of Bacteriology and Virology, School of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences

Dr.Ebrahim Pirasteh

Assistant Professor
of Audiology
Department of Audiology, School of Rehabilitation Sciences Zahedan University of Medical Sciences

Dr.Hossein Khaleghzadeh Ahangar

Assistant Professor
of Physiology
Department of Physiology, School of Medicine
Babol University of Medical Sciences

Dr.Iraj Zareban

Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Faculty of Health ,Public Health  Department
Zahedan. IR.Iran

Dr.Hasan albookarami

Assistant Professor
Nutrition with a focus on food microbiology
Abadan School of Medical Sciences

 Dr.Hadi Daneshmand

Assistant Professor
Ergonomics Department, School of Health,
Shiraz University of Medical Sciences

Dr .Nader Sharifi

Assistant Professor
PhD in Health and Health Promotion,Jahrom University of Medical Sciences
Dr.Shahab Bahrami
Assistant Professor
Physical education and sports science, sports management,Islamic Azad University, Kermanshah Branch
Dr.Ehsan Movahed
Assistant Professor
PhD of Health Education and Promotion, Faculty of health, Jiroft University of medical science, Jiroft, Iran And  Master of Public Health of Health System Reform Management(MPH)

Dr.Fatemeh Tohidi

Assistant Professor
of Biotechnology
Department of Medical Biotechnology, School of Medicine
Babol University of Medical Sciences
 

Dr .Maryam Seraji

Assistant Professor
Department of Health Education & Health Promotion, School of Public Health, Zahedan University of Medical Sciences (Zaums), Zahedan, Iran

Dr.Flora Rahimaghaee,

Associate Professor
Flora Rahimaghaee, PhD of nursing education.
Associate Professor, Department of Nursing, Tonekabon Branch ,Islamic Azad University,Tonekabon, Iran

Dr. Maryam Khazaee-Pool

Assistant Professor
of Health Education and Promotion Department
 of Public Health, School of Health
Health Sciences Research Center
Addiction Research Institutes
Mazandaran University of Medical Sciences

Dr. Zahra Abd Khodaei

Associate Professor

Shahid Beheshti University of Tehran, Family Research Institute, Tehran, Iran

Dr.Nasrin mahmoodi

Assistant Professor
Academic Member of Zahedan University of
Medical Science MSN neonatal intencive Care nursing
 School of Nursing & Midwifery Medical Science
Zahedan Iran

Dr.Zinat Mortazavi

Assistant Professor
of Nutritional Sciences Department of Environmental Health, School of Health
Health Promotion Research Center
Zahedan University of Medical Sciences

Dr.Leila Keikha

Assistant Professor
of Health Information Management
Library and Information Sciences, School of Allied Medical Sciences Zahedan University of Medical Sciences

Mohadese Gholamiyan Arefi

Instructor of Speech Therapy
Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences Zahedan University of Medical Sciences

Dr.Bahareh Fatemipour

Assistant Professor
of Orthodontics Department of Orthodontics, School of Dentistry Zahedan University of Medical Sciences
Dr.Behnoosh Mohammadi Jazi
 
Assistant Professor
of Pathology
Department of Pathology, School of Medicine
Kashani Hospital, Seyyed Al-Shohada Hospital
Isfahan University of Medical Sciences
Dr.Najmeh Mardani Feyzabad
Instructor of Speech Therapy
Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences
Health Promotion Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
    Dr.Soror shojaeian
Assistant Professor
Faculty member of Alborz University of Medical
Sciences

Dr.Elaheh Ferdosi-Shahandashti
Assistant Professor
PhD in Medical Biotechnology 
 Head of Medical Biotechnology Department
Faculty of Medicine, Babol University of Medical Science, Amol, Iran
 Dr.Mozhgan Fardid
Assistant Professor
of Health Policy
Center for Health Related Social and Behavioral Sciences Research
Shahroud University of Medical Sciences
Dr. Neda Mohammadi Nia
Assistant Professor
Health education and health promotion Bam, University of Medical Sciences
Dr.Mahsa Tabari
Assistant Professor
Department of Food Industry Science and Engineering, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
 

در این دوره نیز مفتخریم با تیمی متشکل از اساتید برجسته و فعال ، گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و نوآوری داشته باشیم و با برنامه ریزی یک رویداد بزرگ در راستای توسعه همه جانبه حرکت کنیم ، لذا بدینوسیله از تمامی متخصصان، کارشناسان، دانشجویان و پژوهشگران مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی دعوت می‌شود با شرکت در برنامه‌های متنوع این کنفرانس، در این رویداد مهم علمی مشارکت نموده و آخرین دستاورد‌های علمی، پژوهشی واجرایی خود را ارائه نمایند.
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !